Sonografie nervů

Sonografie nervů je vyšetření konkrétních nervových struktur na končetinách jako je nervus medianus (středový nerv), nervus ulnaris (loketní nerv), nervus radialis (vřetenní nerv). Jedná se o nové vyšetření, které provádí soustavně jen 3 neurologická pracoviště v České republice. Neurologie v Židlochovicích je jedním z nich.

Sonografie je nebolestivá, trvá přibližně 15-20 minut a její pomocí zjistíme tvar, velikost, průběh a další vlastnosti nervu a jeho okolí. Tímto vyšetřením lze například zjistit, zda je nerv utištěn, zda není přítomen nádor nervu nebo zda není přítomen zánět okolních struktur. Také můžeme odhalit různé anomálie nervu – například rozdvojení středového nervu či přítomnost anomálních tepen v oblasti zápěstí.

Sonografické vyšetření indikuje Váš lékař - většinou neurolog. Lékaři toto vyšetření pomůže v diagnostice Vašeho onemocnění a ke stanovení dalšího postupu. Kontraindikace (stavy zakazující sonografické vyšetření) prakticky neexistují. Na žádanku o vyšetření je potřeba napsat – „ sonografie nervů a cílené neurologické vyšetření “.

Typické příklady pro vyšetření sonografií jsou:

Syndrom karpálního tunelu

Výhodou sonografie je anatomické znázornění oblasti, které nedokáže žádná jiná metoda. Elektromyografie (která je standardem při tomto onemocnění) posuzuje funkci nervu, sonografie naopak znázorňuje anatomii nervu a okolí. Můžeme zjistit anomální rozdvojení nervu, přítomnost abnormních tepen, nebo dokonce zánět či nádor nervu. V případě, že by pacient netoleroval elektromyografii, nebo byla elektromyografie kontraindikovaná je sonografie dostačující metodou k rozhodnutí, zda by měl pacient být operován či by bylo vhodné pokračovat v konzervativním postupu. 
 
Obstřik nervu při syndromu karpálního tunelu – výhoda sonografie je zde přesné vedení jehličky při obstřiku nervu v místě vstupu do karpálního tunelu. Obstřik karpálního tunelu bez sonografie je v současné době obsolentní (zastaralý). Tento zákrok je vhodný u pacientů, kteří nemohou nebo nechtějí být operováni a současně je dosavadní léčba neúčinná. Nejedná se o častý zákrok, ale může být možností jak pacientovi pomoci.

Neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte

Sonografie je metoda, která by měla být vždy provedena při postižení nervu v oblasti lokte, ať už předoperačně či při konzervativním postupu. Je schopna přesně určit ve kterém místě je loketní nerv postižen. Na rozdíl od eloktromyografie je sonografie schopna posoudit anatomii nervu a jeho okolí. 
 

Další indikace


Zhoršující se postižení nervu u pacienta, které není uspokojivě vysvětleno, nebo je přítomen nejasný nález na elektromyografii. Pomocí sonografie nervu jsme v minulosti diagnostikovali například několik nádorů nervů, které by jinou metodou nebyly zjistitelné.