Elektromyografie (EMG)

Elektromyografie je vyšetření funkce periferních nervů a svalů. Vyšetření má dvě fáze. V první fázi se používá stimulace nervů slabým elektrickým proudem a odpovědi se snímají z povrchových elektrod umístěných na kůži pacienta. V druhé fázi se používá jehlová elektroda do svalů. V tomto případě se snímá pouze vlastní vnitřní aktivita svalů pacienta. Při tomto vyšetření používáme zásadně jednorázové sterilní elektrody. Vyšetření trvá přibližně 15 minut a našem pracovišti jej provádí zkušený tým, vyškolený mj. i k minimalizaci dyskomfortu pacienta v průběhu vyšetření. Pacienti na našem pracovišti snášejí vyšetření většinou bez problémů.

Typické příklady pro indikaci vyšetření elektromyografií jsou:

  • Syndrom karpálního tunelu
  • Postižení loketního nervu
  • Postižení peroneálního nervu
  • Polyneuropatie končetin
  • Bolesti zad se šířením bolesti do dolní, nebo horní končetiny (kořenový syndrom)
  • Myastenia gravis
  •  Tetanický syndrom (nekonstatní křeče a brnění v oblasti končetin a úst)
  • Myopatický syndrom (slabost stehenního či ramenního svalstva)
  • Bolesti či slabost nejasné příčiny
  • Porucha citlivosti či brnění či bolesti na končetinách nejasné příčiny a mnoho dalších

Elektromyografické vyšetření indikuje Váš lékař – většinou neurolog. Vašemu lékaři toto vyšetření pomůže v diagnostice Vašeho onemocnění a ke stanovení dalšího postupu. Vašeho lékaře prosím informujte, zda berete velmi silné léky na ředění krve (především Wafarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Fraxiparine, Clexane, Heparin) a zda nemáte v těle přítomný stimulátor (např. kardiostimulátor, vagový stimulátor). 

V případě pochybností nám prosím zavolejte.
Před elektromyografií je vhodné si doma končetiny umýt mýdlem a ponechat kůži bez natření/ošetření jakýmkoliv krémem.

Fotogalerie