Neurologické vyšetření, léčba a sledování

Nabízíme komplexní neurologické vyšetření, které se skládá z anamnézy (pohovor s pacientem), zhodnocení dostupné dokumentace, klinického neurologického vyšetření, stanovení diagnózy (nemoci či souboru příznaků) a diferenciální diagnostiky (skupiny možných onemocnění) a z doporučení dalšího postupu a léčby. 

Důležitá je pro nás především kvalita vyšetření. Pacienty následně sledujeme a léčíme nejen medikamentózně (léky), ale i manuálně (např. bolesti páteře). Samozřejmostí je srozumitelné vysvětlení problému pacientovi. Neurologické vyšetření u nás poskytují lékaři s bohatou praxí z lůžkového a ambulantního pracoviště a mnohaletými zkušenostmi s celým spektrem neurologických onemocnění.

Naše specializace

 • obecná neurologie
 • vertebrogenní problematika
 • bolesti hlavy
 • cévní neurologie
 • onemocnění periferních nervů
 • nervosvalová onemocnění
 • parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy
 • třes a jiné abnormní pohyby
 • aplikace botulotoxinu
 • spasticita (zvýšení svalového napětí)
 • diagnostika a terapie autoimunitních neurologických onemocnění
 • a mnohé další

Poskytujeme tato přístrojová vyšetření

diagnostický ultrazvuk (sonografie)

transkraniální doppler

elektromyografii (EMG)

elektroencefalografii (EEG)

evokované potenciály (EP)