Elektroencefalografie (EEG)

Průběh nativního EEG vyšetření:

Nativní vyšetření trvá cca 30 minut. Před vlastním vyšetřením Vám laborant nasadí na hlavu speciální EEG čepici, jejíž součástí jsou elektrody určené ke snímání aktivity mozku. Pod elektrody je nutné použít EEG gel. Součastí vyšetření je většinou také fotostimulace a hyperventilace.
Fotostimulace trvá několik minut, v jejím průběhu na Vás bliká světlo, jehož frekvence se mění v průběhu vlastního vyšetření. Hyperventilace trvá také několik minut. Laborant Vás požádá, abyste zhluboka dýchali nosem a ústy. Pokud jste v minulosti absolvovali fotostimulaci nebo hyperventilaci a v průběhu vyšetření se vyskytla nevolnosti či jiné obtíže, prosím informujte před vyšetřením laboranta. Ten posoudí závažnost problému, ev. po domluvě s lékařem fotostimulaci či hyperventilaci nebude provádět.

Průběh EEG vyšetření po spánkové deprivaci

Vyšetření se provádí jen v indikovaných případech u pacientů s vysokým podezřením na záchvatové onemocnění, epilepsii. Před vyšetřením je nutné, abyste probděli jednu noc. Pokud nezvládnete bdít celou noc, je možné po domluvě s lékařem provést vyšetření po částečné spánkové deprivaci, tj. je možné bdít jen druhou část noci (např. od druhé či třetí hodiny ranní).

Právě nedostatek spánku zvyšuje výtěžnost EEG vyšetření u pacientů se záchvatovitým onemocněním. V každém případě je vhodné, abyste se k vyšetření po spánkové deprivaci dostavili s doprovodem. Naopak není vhodné, abyste před a po vyšetření po spánkové deprivaci řídili motorová vozidla.

Nejčastější indikace EEG vyšetření jsou následující

  • Nevysvětlené přechodné stavy zhoršeného vědomí, točení hlavy, poruchy řeči, slabosti či brnění končetin
  • Bezvědomí nejasného původu
  • Přechodné záškuby na končetinách
  • Přechodné stavy zmatenosti
  • Epilepsie
  • Opakované pády a úrazy bez zjevné příčiny
  • Atypické bolesti hlavy

Elektroencefalografické vyšetření indikuje Váš lékař, většinou neurolog. Vašemu lékaři toto vyšetření pomůže v diagnostice a léčbě Vašeho onemocnění. Kontraindikace vyšetření (= stavy zakazující EEG vyšetření) prakticky neexistují. EEG vyšetření nemůže být nahrazeno jiným vyšetřením.