Evokované potenciály (EP)

Jedná se o vyšetření funkce nervových drah, které mají v našem těle na starosti některou důležitou úlohu. Podle toho, kterou dráhu (či nervovou síť) testujeme, mluvíme o SSEP, BAEP, VEP nebo P300 / MMN. Vyšetření probíhá na našem pracovišti v EMG (elektromyografické) laboratoři a provádí jej zkušený tým. 

Pacienta vyšetřuje speciálně vyškolená zdravotní sestra a výsledek popisuje pro tuto oblast kvalifikovaný lékař. Evokované potenciály jsou obecně v České republice vyšetřovány jen na několika málo špičkových pracovištích. Vyšetření není nepříjemné – naopak je žádoucí, aby při něm pacient co nejvíce relaxoval.

SSEP = (somatosenzorické evokované potenciály) – vyšetření testuje senzitivní dráhy, které procházejí od dolních a horních končetin přes periferní nervy, míchu až do kůry mozku. Při vyšetření pacient pohodlně leží a relaxuje. Postupně mu velmi slabým elektrickým proudem stimulujeme periferní nervy na všech čtyřech končetinách.  Odpovědi snímáme povrchovými elektrodami v oblasti bederní a krční páteře, pažní pleteně a hlavy. Vyšetření trvá minimálně 60 minut a není bolestivé.

BAEP = (sluchové kmenové evokované potenciály) - testuje se dráha, která začíná VIII. hlavovým nervem a prochází kmenem mozku. Tato dráha má na starosti kromě sluchu také rovnováhu.  Pacient má nasazeny sluchátka, do kterých se pouští zvuk (hlasité klikání). Odpověď se snímá z oblasti hlavy pomocí povrchových elektrod. Vyšetření je celkem příjemné a trvá přibližně 30 minut.

VEP = (zrakové evokované potenciály) – vyšetření testuje zrakovou dráhu, která začíná u očí a dále probíhá celým mozkem až do zrakové kůry, která se nachází v zadní části mozku (pod týlní kostí). Při vyšetření pacient pohodlně sedí před obrazovkou a sleduje blikající šachovnici. Odpověď kůry mozku se snímá z oblasti hlavy pomocí povrchových elektrod. Vyšetření trvá asi 30 minut.

P300 / MMN = vlna P300 / mismatch negativity – je vyšetření, při kterém se testuje kognitivní funkce mozku (slovo kognitivní funkce v tomto případě znamená pozornost, reakce a celkovou kondici mozku). Při vyšetření pacient uvolněně leží, má na uších sluchátka a pomocí různých tónů se testuje podvědomé a vědomé rozeznávání tónů. Odpovědi nervové soustavy se snímají z hlavy pomocí povrchových elektrod a usuzuje se z nich, zda je kognice v pořádku, nebo může být problém například s demencí

Vyšetření evokovaných potenciálů může být přínosné například u:

 • Poruch citlivosti či brnění či bolesti na končetinách či jinde na těle (SSEP)
 • Polyneuropatie končetin (velmi citlivé vyšetření je SSEP, citlivější než EMG)
 • Zúžení páteřního kanálu v krční, hrudní, bederní oblasti (SSEP)
 • Stavů po operaci páteřního kanálu (SSEP)
 • Diagnostiky či sledování postižení míchy nejrůznější etiologie (SSEP)
 • Problémů se zrakem (VEP)
 • Problémů se sluchem (BEAP)
 • Problémů s tinitem (pískání, šumění) v uších (BAEP)
 • Problémů s rovnováhou - stabilitou (BAEP a SSEP)
 • Podezření na roztroušenou sklerózu (především VEP a SSEP)
 • Kognitivních dysfunkcí – problémy s pamětí (P300 / MMN)
 • A u mnoha dalších …

Evokované potenciály indikuje Váš lékař – většinou neurolog. Vašemu lékaři toto vyšetření pomůže v diagnostice, ke stanovení dalšího postupu, ke sledování onemocnění.     

Příprava na vyšetření evokovanými potenciály
Pokud máte zavedený kardiostimulátor, nemůžeme provést SSEP. Ostatní vyšetření s kardiostimulátorem provést můžeme. Ředění krve různými léky nám nevadí. Před vyšetřením SSEP si prosím doma umyjte všechny končetiny obyčejným mýdlem a pokožku potom neošetřujte žádným krémem, mastí a podobně. Jakékoliv ošetření kůže výrazně zhoršuje vyšetřitelnost. Dále si před jakýmkoliv vyšetřením umyjte vlasy obyčejným šampónem nebo mýdlem a neošetřujte vlasy a kůži žádným kondicionérem, lakem, gelem, tužidlem či jiným přípravkem. Pokud nosíte brýle – pak si je vezměte na vyšetření VEP. Prosím udělejte si na nás dostatek času. SSEP trvá 60-90 minut a ostatní vyšetření trvají přibližně 30 minut. Pokud se nemůžete dostavit v objednaném termínu, prosím včas nás o tom informujte. EP je velmi nákladné vyšetření a je o ně velký zájem. V případě pochybností nám prosím zavolejte či napište. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.